Kinderdagverblijf Sprankel!

 

Op ons kinderdagverblijf Sprankel! (KDV) wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op 5 dagen per week gedurende 52 weken per jaar. Ons kinderdagverblijf is een warme en veilige omgeving met genoeg ruimte om te spelen en uitdagend materiaal om te leren. Hierdoor kan je kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Door de omgang met andere kinderen zal je kind bovendien, als het wat groter is, leren samen te spelen, te delen, grenzen te kennen en vriendjes te maken. 
 

De eerste vriendjes leert je kind vaak kennen op een kinderdagverblijf. Wij geven kinderen er ook alle ruimte voor. We maken graag samen plezier. Zo maken we samen muziek, bewegen we veel en spelen we vaak buiten. Onze pedagogisch medewerkers laten kinderen vrij wanneer het kan en nemen ze aan de hand als het nodig is. Eigenlijk net zoals thuis. En dat gevoel vinden wij belangrijk. Vanaf 2,5 jaar kan uw kind ook naar de peuterklas van Sprankel! Veel ouders maken een combinatie met op de ene dag het KDV en de peuterklas op één of twee ochtenden.


Wil je jouw kind(eren) opgeven? Kies dan voor het inschrijfformulier.
Wil je meer informatie? Scrol dan naar beneden of neem contact met ons op.
 
Inschrijven
Wanneer je jouw kind(eren) wilt opgeven voor het kinderdagverblijf dan meld je dit door het invullen van het aanmeldformulier. Dit is volledig vrijblijvend. Je ontvangt vervolgens een bevestiging en een uitnodiging voor een kennismaking/informatiegesprek en of er beschikbaarheid is op de voorkeursdag. Wanneer je een keuze hebt gemaakt voor de opvang volgt een intakegesprek en, afhankelijk van de plaatsingsdatum, zal een afspraak gemaakt worden voor een zogenaamd wenmoment voor jouw kind(eren).  

Intakegesprek
Tijdens dit gesprek worden specifieke zaken omtrent jouw kind besproken, zoals het dagritme, voeding, ziekte et cetera. Verder wordt tijdens de intake gewezen op de nodige informatie zoals de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan.
 
Wilt u contact met het kinderdagverblijf of voor Sprankel! totaal om een afspraak of een rondleiding te plannen, dan kan dit op de volgende manieren:

  1. Bel met de locatie; 06-10280241
  2. Mail met de locatie; kdv.sprankel@kinderopvangcatent.nl
  3. Bel of mail met de directie voor een gehele rondleiding voor kinderopvang, peuterklas en school; 0572372010 of directie.sprankel@catent.nl

Documenten omtrent het kinderdagverblijf

 
Digitaal aanmeldformulier >>

Pedagogisch beleid Sprankel! KOV en BSO >>

Aanmeldformulier >>

Tarieven en toeslagentabel >>

Aanvraag automatische incasso >>

Inspectierapport GGD >>

Veiligheid- en gezondheidsbeleid Sprankel! KOV en BSO >>

Organogram>>

Klachtenregeling>>

Oudercommisie>>

Regelement oudercommisie>>