Buitenschoolse OpvangSprankel! biedt ook voorschoolse en buitenschoolse opvang op locatie. Kinderen spelen en ontspannen na schooltijd in een vertrouwde omgeving, zonder extra reistijd. In ons pedagogisch beleidsplan leest u waar wij voor staan en wat u van ons mag verwachten.
 
 
Pedagogisch beleid >>

Aanmeldformulier >>

Tarieven en toeslagentabel >>

Aanvraag automatische incasso >>

Inspectierapport GGD >>

Veiligheids- en gezondheidsplan Sprankel! KOV en BSO>>