Buitenschoolse OpvangSprankel! biedt ook voorschoolse en buitenschoolse opvang op locatie. Kinderen spelen en ontspannen na schooltijd in een vertrouwde omgeving, zonder extra reistijd. In ons pedagogisch beleidsplan leest u waar wij voor staan en wat u van ons mag verwachten.
 
 
Digitaal aanmeldformulier >>

Pedagogisch beleid >>

Aanmeldformulier >>

Tarieven en toeslagentabel >>

Aanvraag automatische incasso >>

Inspectierapport GGD >>

Veiligheids- en gezondheidsbeleid Sprankel! KOV en BSO>>

Organogram>>

Klachtenregeling>>

Oudercommisie>>

Regelement oudercommisie>>