Buitenschoolse OpvangSinds het schooljaar 2019-2020 biedt Sprankel! ook voorschoolse en buitenschoolse opvang op locatie. 

Hier vindt u het aanmeldformulier.
Aanmeldformulier >>

Hier vindt u het inspectierapport van de GGD.
Inspectierapport GGD >>