Medezeggenschapraad


De MR bestaat uit zes leden, drie ouders vormen de oudergeleding en drie teamleden de personeelsgeleding. De MR vergadert zes tot acht keer per schooljaar. Zij brengt advies uit aan de directie over diverse beleidszaken. In bepaalde gevallen is instemming van de MR vereist. De directeur woont de vergaderingen regelmatig bij om de leden van de MR te informeren over de diverse beleidszaken. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op onze website.

Samenstelling MR

Voorzitter: Hilde Veltjen (personeelsgeleding)
Vice-voorzitter: Betsy Ramerman (oudergeleding)
Secretaresse: Anja Boerkamp (oudergeleding)
Overige leden personeelsgeleding: Sandra Schouten en Erna Wilms
Overig lid oudergeleding: Gerjanne Cents

e-mail: mr.sprankel@catent.nl

 

Notulen