Medezeggenschapraad


De Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert over alles wat met school te maken heeft. De MR van Sprankel bestaat uit 3 leden gekozen uit het onderwijsteam en 3 leden uit de oudergeleding. In totaal dus 6 personen. Zo vormt de MR een brug tussen ouders en school.

Wat doet de MR?

Via de MR praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Hierdoor kunnen ze aangeven wat ze van elkaar verwachten. Zo hebben ze invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.
De MR overlegt regelmatig met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals:

Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school.

Hoe is de MR te bereiken?

Voor het goed functioneren van de MR is het belangrijk voor ons om contact te houden met de ouders. Heeft u vragen aan de MR of heeft u belangstelling voor een taak binnen de MR? Neemt u dan contact op met één van de MR-leden. Dit kan door hen persoonlijk te benaderen of door een mail te sturen naar mr.sprankel@catent.nl
Wist u trouwens dat alle bijeenkomsten van de MR openbaar zijn? Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit vooraf per mail laten weten via mr.sprankel@catent.nl. U bent van harte welkom! Ook wanneer u geinteresseerd bent in de notulen van de MR vergaderingen, kunt u dat via bovenstaand mailadres laten weten, u krijgt ze dan z.s.m. toegestuurd.
 

Samenstelling MR
Personeelsgeleding:
Hilde Veltjen                    (voorzitter)
Moniek Reimert              (vicevoorzitter)
Sandra Schouten            (algemeen lid)
Oudergeleding:
Gea van der Stouwe     (secretaris)
Kim Eilert                         (algemeen lid)
Twan Mars                       (algemeen lid)