Medezeggenschapraad en Schooladviescommissie (SAC)


De MR bestaat uit zes leden, drie ouders vormen de oudergeleding en drie teamleden de personeelsgeleding. De MR vergadert zes tot acht keer per schooljaar. Zij brengt advies uit aan de directie over diverse beleidszaken. In bepaalde gevallen is instemming van de MR vereist. De directeur woont de vergaderingen regelmatig bij om de leden van de MR te informeren over de diverse beleidszaken. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op onze website.

Samenstelling MR

Voorzitter: Hilde Veltjen (personeelsgeleding)
Vice-voorzitter: Erna Wilms (personeelsgeleding)
Secretaresse: Anja Boerkamp (oudergeleding)
Overige leden personeelsgeleding: Sandra Schouten
Overig leden oudergeleding: Kim Eilert, Gea v.d. Stouwe

e-mail: mr.sprankel@catent.nl

 

Notulen

 

Schooladviescommissie (SAC)

Leden