Peuters


Beste ouders,

Met plezier wordt er gespeeld met elkaar en alle spulletjes. Wat valt er veel te ontdekken in de klas! De huishoek mét senseo en pads, de stofzuiger, de grote insteekmozaïk, de garage enzovoorts. Gezellig samen in de kring, zingen en voorlezen. En als hoogtepunt van de dag…… samen naar buiten  om verder te spelen met de karretjes en de zandbakspullen. Daarnaast is bewegen op muziek een terugkerend feestje!

De peuterklassen van Sprankel!, een mooie voorloper op ons basisonderwijs!  Ze groeien gemakkelijk de school in, de ontwikkelingslijn is meer ononderbroken en de ontwikkel- en onderwijsbehoefte van elk kind is nog eerder in beeld.

De peuterklas is bedoeld voor kinderen die reeds staan aangemeld voor Sprankel!. Ouders die belangstelling hebben voor onze school en de peuterklas kunnen vrijblijvend komen meespelen met hun kind op de vrijdagmorgen en dan een keus maken tot wel of niet aanmelden. Een persoonlijk gesprek met rondleiding geven we graag. Als u meer wilt weten, neem dan contact op met de school. Dat kan via mail of telefonisch. Direct aanmelden mag natuurlijk ook. U vindt het aanmeldformulier tussen de documenten onderaan deze pagina.

De plaatsing in de peuterklas gaat op volgorde van aanmelding en kinderen moeten tenminste 2, 5 jaar zijn. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging met daarop de plaatsingsdatum en/of periode en tevens een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens deze intake proberen we helder te krijgen – m.b.v. een vragenlijst- welke onderwijsbehoefte uw kind heeft en hoe de ontwikkeling tot op heden is verlopen. Op deze manier hebben we bij de start een heel goed beeld van uw kind. Dat is prettig voor allemaal!

Van harte welkom!!


 

Documenten omtrent de peuterklas

 
Aanmeldformulier >>

Tarieven en toeslagentabel >>

Aanvraag automatische incasso >>

Inspectierapport GGD >>

Beleidsplan voorschoolse educatie>>

Pedagogisch beleid >>

Veiligheid- en gezondheidsbeleid >>

Organogram >>

Klachtenregeling >>

Reglement oudercommissie >>

Oudercommissie >>