Het team schooljaar 2019-2020


Directie

Mariëtte Reimert - directie.sprankel@catent.nl

Internbegeleiders

Evelien Vrolijken (bovenbouw)- ib.sprankel@catent.nl
Joos Smits (onderbouw) - ib.sprankelOB@catent.nl

Peutergroep

Kim Brinkhof - k.brinkhof@catent.nl 
Iny Heerink - i.heerink@catent.nl

Groep 1-2A Bijen

Erna Wilms - e.wilms@catent.nl
Merel Meulman - m.meulman@catent.nl

Groep 1-2B Rupsen

Marijn Wind - m.wind@catent.nl
Hilde Veltjen - h.veltjen@catent.nl

Groep 1-2C Duizendpoot

Hanneke Klaver - h.klaver@catent.nl
Mariska Dunnink - m.schoorlemmer@catent.nl

Groep 3

Sandra Schouten - s.schouten@catent.nl
Mariska Dunnink - m.schoorlemmer@catent.nl

Groep 3-4

Ester van Horen - e.vanhoren@catent.nl
Marit Rouwenhorst - m.rouwenhorst@catent.nl

Groep 4

Hilde Elshof - h.elshof@catent.nl

Groep 5

Miranda Niens - m.niens@catent.nl
Sabine Hospers - s.hospers@catent.nl

Groep 6

Jeffrey Hendriks - j.hendriks@catent.nl
Sander Broeks - s.broeks@catent.nl

Groep 7

Jacob Grooten - j.grooten@catent.nl
Sander Broeks - s.broeks@catent.nl

Groep 8

Debby Jansen Holleboom - d.jansenholleboom@catent.nl
Sander Broeks - s.broeks@catent.nl
 

BSO/VSO

Kim Brinkhof - k.brinkhof@catent.nl 
 

Conciërge

Wim Jacobs -  w.jacobs@catent.nl 

Schoonmaakteam

Annie Boksebeld
Ingrid van der Vegt

Elke leerkracht heeft een eigen school e-mailadres. We willen u vragen om niet via de mail absentie te melden van uw kind. Als u een e-mail stuurt, moet u rekenen dat u binnen 5 werkdagen antwoord krijgt. We hebben immers te maken met veel parttimers maar ook zeer drukbezette leerkrachten, die naast hun lesgevende taak ook veel naschoolse verplichtingen hebben. Dus stel uw vraag op tijd omdat de leerkracht enkel op haar werkdagen de schoolmail checkt!