Het team schooljaar 2019-2020


Directie

Mariëtte Reimert - directie.sprankel@catent.nl

Internbegeleiders

Debbie Matenaar (bovenbouw)- ib.sprankel@catent.nl
Joos Smits (onderbouw) - ib.sprankelOB@catent.nl

Screening en begeleiding

Evelien Vrolijken: e.vrolijken@catent.nl

Peutergroep
Algemeen: kov.sprankel@kinderopvangcatent.nl
Groep 1-2A Bijen

Erna Wilms - e.wilms@catent.nl
Moniek Reimert - mjm.reimert@catent.nl

Groep 1-2B Rupsen

Marijn Wind - m.wind@catent.nl
Hilde Veltjen - h.veltjen@catent.nl

Groep 1-2C Duizendpoot

Hanneke Klaver - h.klaver@catent.nl
Moniek Reimert - mjm.reimert@catent.nl

Groep 3

Sandra Schouten - s.schouten@catent.nl
Mark Knol - m.knol@catent.nl

Groep 3-4

Ester van Horen - e.vanhoren@catent.nl
Moniek Reimert - mjm.reimert@catent.nl

Groep 4

Hilde Elshof - h.elshof@catent.nl

Groep 5

Sander Broeks - s.broeks@catent.nl
Sabine Hospers - s.hospers@catent.nl

Groep 6

Jeffrey Hendriks - j.hendriks@catent.nl
Mariska Dunnink - m.dunnink@catent.nl

Groep 7

Miranda Niens - m.niens@catent.nl
Jacob Grooten - j.grooten@catent.nl

Groep 8

Debby Jansen Holleboom - d.jansenholleboom@catent.nl
Jacob Grooten - j.grooten@catent.nl

BSO/VSO

Algemeen: bso.sprankel@kinderopvangcatent.nl

 
Schoonmaakteam

Annie Boksebeld
Ingrid van der Vegt
Paula Butink

Elke leerkracht heeft een eigen school e-mailadres. We willen u vragen om niet via de mail absentie te melden van uw kind. Als u een e-mail stuurt, moet u rekenen dat u binnen 5 werkdagen antwoord krijgt. We hebben immers te maken met veel parttimers maar ook zeer drukbezette leerkrachten, die naast hun lesgevende taak ook veel naschoolse verplichtingen hebben. Dus stel uw vraag op tijd omdat de leerkracht enkel op haar werkdagen de schoolmail checkt!