Schooltijden


Bij Sprankel! maken we  tussen de middag gebruik van een zogenaamd continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen op school blijven en onder toezicht van de groepsleerkrachten eten en daarna buitenspelen. We noemen het continurooster omdat er sprake is van een aaneengesloten dag. De school begint om 08.30 uur en eindigt om 14.30 uur voor alle kinderen. Dit kan per dag, per groep  verschillen omdat ze  soms afwijkende lestijden hebben. In het onderstaande rooster wordt duidelijk wanneer welke groepen op school eten en/of vrij zijn. Er is dus sprake van een verkorte middagpauze waardoor de school aan het einde van de dag eerder uitgaat.

De kinderen mogen bij binnenkomst  (’s morgens) de lunchbeker en trommel in de verzamelbak bij de klassendeur plaatsen. Deze bakken gaan daarna naar de koelkasten zodat het eten en drinken fris blijft.

Uiteraard hebben we oog voor gezonde voeding. We hebben de stelregel dat kinderen geen snoep of koek meenemen naar school. Voor de ochtendpauze fruit of rauwkost en drinken, voor de middagpauze gezonde boterhammen en  drinken. Omdat het soms moeilijk kiezen is wat er mee mag of moet, willen wij de tip geven: alles wat op de ontbijttafel staat, kan ook in de lunchtrommel.


Groep 1

Groep 2 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Peuters
Verlengde opvang mogelijk op dinsdag en donderdag.