KanjertrainingWe vinden het belangrijk om in ons dagelijks handelen aandacht te hebben voor  het welbevinden en de sociale veiligheid van de school, de groep en uw kind  in het bijzonder. We maken daarom gebruik van de methode; Kanjertraining. We werken schoolbreed vanuit de principes van de kanjertraining.
De schoolregels- en afspraken en de kanjertaal zijn volledig geïntegreerd in ons dagelijks ritme. Deze methode zorgt voor  bewustwording van eigen gedrag en het gedrag van de ander. We ervaren de kanjertraining als een waardevol middel om kinderen  weerbaarder te maken en pesten te voorkomen. Het levert een zeer positieve bijdrage aan ons schoolklimaat. We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van het leerlingvolgsysteem “Zien!”. We zijn een gecertificeerde Kanjerschool en dragen dit met trots uit.

Bij Sprankel! werken we dagelijks met de Kanjertraining. Wilt u nog meer weten, kijk dan vooral op de site ; www.kanjertraining.nl

Kanjers van kinderen hadden we al, maar we gaan nu op weg naar het borgen van het begrip Kanjerschool!

Hier vindt u een beknopte informatiefolder over de kanjertraining >>