Groep 1/2 B Rupsen
Hilde Veltjen, Marijn Wind


Wat ik later worden wil?
04-10-2021 13:29

Als voorbereiding op de Kinderboekenweek, zijn we in de
kleutergroepen al gestart met het mooie thema
"Beroepen".
Er zijn in overleg met onze Rupsen

lees meer ...

<< Terug>>