Sprankel!

Sprankel! is een school voor basisonderwijs en kinderopvang. 

We willen openstaan voor elkaar en elkaars opvattingen. Wij laten de kinderen spelen, praten, werken en vieren in een fijne sfeer.  We willen de kinderen in een vriendelijke, veilige, uitdagende en ordelijke leeromgeving zo intensief mogelijk in hun ontwikkeling begeleiden, ze laten leren met plezier.

Een omgeving waar ze hun gaven en talenten kunnen ontwikkelen. een optimaal welbevinden voor het kind vormt de voedingsbodem voor de sociale, cognitieve, lichamelijk en creatieve ontwikkeling. Kinderen hebben recht op een veilige leef- en werk omgeving.

 

Sprankelend nieuws

Nieuwe leerlingraad gekozen


Vandaag hebben de verkiezingen voor de leerlingraad plaatsgevonden. Van elke klas van groep 5 tot en met groep 8 zijn er

lees meer...

Nieuws uit de groepen

Wist u datjes... van de Peuters


Wist u dat....
…..wij aan het werken zijn over wie we zijn?
…..wij al heel veel lichaamsdelen

lees meer...

Wat ik later worden wil?


Als voorbereiding op de Kinderboekenweek, zijn we in de
kleutergroepen al gestart met het mooie thema

lees meer...

Bewegend leren in groep 4


In groep 4 leren we al wat zelfstandig naamwoorden zijn. Zelfstandig naamwoorden zijn best moeilijk! Daarom hebben we

lees meer...

Nieuwsbrief

Parnassys