Sprankel!

Sprankel! is een school voor basisonderwijs en kinderopvang. 

We willen openstaan voor elkaar en elkaars opvattingen. Wij laten de kinderen spelen, praten, werken en vieren in een fijne sfeer.  We willen de kinderen in een vriendelijke, veilige, uitdagende en ordelijke leeromgeving zo intensief mogelijk in hun ontwikkeling begeleiden, ze laten leren met plezier.

Een omgeving waar ze hun gaven en talenten kunnen ontwikkelen. een optimaal welbevinden voor het kind vormt de voedingsbodem voor de sociale, cognitieve, lichamelijk en creatieve ontwikkeling. Kinderen hebben recht op een veilige leef- en werk omgeving.

 

Sprankelend nieuws

Kinderpostzegels


Vanaf 27 september komen 130.000 kinderen weer aan de deur met kinderpostzegels en andere leuke producten. Zij zetten

lees meer...

Kinderopvang

Nieuwsbrief

Parnassys


Klik hier om naar het ouderportaal van Parnassys te gaan.Wij maken gebruik van het ouderportaal van Parnassys. Hier kunt u de gegevens van uw kind inzien en wijzigen. Ook kunt u de voortgang van uw kind op de methodetoetsen volgen.